Home


inspire, involve, inform

bureau goedgeefs vertelt verhalen over changemakers en social innovation. Via onder meer tijdschriften, internet, films, social reporting, sites, events laat ze positieve verandering zien en wil ze mensen laten nadenken over nieuwe maatschappelijke bewegingen en hoe ze daarin kunnen participeren.
Om mensen handvatten te geven om deel te nemen aan die nieuwe samenleving geeft bureau goedgeefs ook trainingen en masterclasses.. Dat doet ze onder meer in samenwerking met The Social Reporters en Bono-opleidingen..
Onder projecten kun je zien wat bureau goedgeefs zoal gemaakt heeft.

built with Yourportfolio technology, www.yourportfolio.nl